Δραστηριότητες

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Παραγωγή ιχθυδίων μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Blue Fisheries Ltd στην περιοχή Ακρωτηρίου, η Ιχθυοκαλλιέργεια μέσω του ιχθυοτροφείου της στην περιοχή Ακτή του Κυβερνήτη, Χονδρεμπόριο στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθηκών ψαριών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου και Λιανική πώληση μέσω των ψαραγορών της και των καταστημάτων στις αλυσίδες υπεραγορών .
 
Ιχθυογεννητικός Σταθμός – Blue Fisheries Ltd

Ιχθυογεννητικός Σταθμός – Blue Fisheries Ltd

H Blue Fisheries είναι θυγατρική εταιρεία της Blue Island Plc. Ο ιχθυογεννητικός σταθμός (εκκολαπτήριο ψαριών) βρίσκεται στην περιοχή Ακρωτηρίου στη Λεμεσό και ασχολείται με την παραγωγή γόνου (μικρά ιχθύδια 2-3 γρ.) μεσογειακών ψαριών, κυρίως Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) και Τσιπούρας (Sparus Αurata). Ο γόνος μεταφέρεται στο ιχθυοτροφείο ανοικτής θάλασσας της Blue Island, για ανάπτυξη μέχρι να φτάσει σε εμπορεύσιμο μέγεθος.
Ιχθυοτροφείο Ανοιχτής Θάλασσας

Ιχθυοτροφείο Ανοικτής Θάλασσας

Το ιχθυοτροφείο ανοικτής θάλασσας της εταιρείας βρίσκεται στο Ακρωτήριο Δόλος στην περιοχή Ακτή του Κυβερνήτη. Η θέση του ιχθυοτροφείου σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται οδηγεί στην παραγωγή υγιών ψαριών με εξαιρετική γεύση και υψηλή διατροφική αξία, όπως το Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax), η Τσιπούρα (Sparus Αurata) και ο Κρανιός (Argyrosomus Regius). 
Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες

Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες

Η Μονάδα Επεξεργασίας και Συσκευασίας και η Αποθήκη Ψαριών βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου όπου συσκευάζονται περίπου 3,000 τόνοι ψαριών ετησίως. Η διαλογή, η συσκευασία, η αποθήκευση, η ετοιμασία των παραγγελιών και η αποστολή τους στους πελάτες γίνονται απ’ εδώ. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με Ευρωπαϊκό και Κυπριακό κωδικό έγκρισης και αναγνώρισης CYF07.
Ψαραγορές Blue Island

Ψαραγορές Blue Island

Η παρουσία της εταιρείας Blue Island Plc στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κυπριακή αγορά είναι αρκετά σημαντική. Η παρουσία αυτή εξασφαλίζει την ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά. Οι ψαραγορές της Blue Island διασφαλίζουν τόσο την υγιεινή διατήρηση και έκθεση των προϊόντων, όσο και την εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Blue Island Plc – Η μητρική εταιρεία

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η εκτροφή Μεσογειακών ειδών ψαριών όπως το Λαβράκι και η Τσιπούρα και η εμπορία φρέσκων ψαριών από την αλιεία ανοιχτής θάλασσας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 (με την επωνυμία Blue Island Fish Farming Ltd) ως μονάδα θαλασσοκαλλιέργειας.

Σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία υπήρξε η μετατροπή της το 1999 σε δημόσια εταιρεία και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρείας τόσο στον τομέα της θαλασσοκαλλιέργειας όσο και στον τομέα της εμπορίας φρέσκων ψαριών.

Προϊόντα Blue Island
 

Domestic Products - Blue Island

Εγχώρια Αγορά

Η εταιρεία προμηθεύεται από το δικό της ιχθυοτροφείο και από ψαράδες και εταιρείες που προμηθεύουν ψάρια στην Κύπρο, τη Μεσόγειο και από άλλες χώρες τα ακόλουθα φρέσκα  αλιευτικά προϊόντα:
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Export Products - Blue Island

Προϊόντα που Εξάγονται

Η Εταιρεία Blue Island εξάγει κυρίως Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) και Τσιπούρα (Sparus Aurata) από το δικό της Ιχθυοτροφείο στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσσία και Μέση Ανατολή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Fry Products - Blue Island

Γόνος για Ιχθυοτροφεία

Από τον ιχθυογεννητικό σταθμό της θυγατρικής της εταιρείας, Blue Fisheries Ltd, προμηθεύει τα ακόλουθα ζωντανά ιχθύδια:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Συνταγές για Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά

 


Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες της εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF 07 και τις πιο κάτω Πιστοποιήσεις

 
ISO22000:2005

ISO22000:2005

Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής

ISO9001:2008

ISO9001:2008

Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα

OHSAS18001:2007

OHSAS18001:2007

Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων

Πολυφήμου 10, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 26073, 1666
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνήστε τώρα
+(357) 22 516555
Ακολουθήστε Μας :