Γλώσσες:

Νέα

11 Οκτωβρίου 2018 Διασπορά Εταιρείας στις 30/09/2018
 Κατεβάστε την Επιστολή Εδώ
 Κατεβάστε την 1η Σελίδα της Διασποράς 30/09/2018 Εδώ
28 Σεπτεμβρίου 2018 Συμπληρωματική Ανακοίνωση που Αφορά τα Εξαμηνιαία Αποτελέσματα
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
26 Σεπτεμβρίου 2018 Εξαμηνιαία Αποτελέσματα Εταιρείας στις 30/06/2018 και Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
 Κατεβάστε τα Αποτελέσματα Εδώ
6 Σεπτεμβρίου 2018 Συνεδρία ΔΣ για Εξέταση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
5 Ιουλίου 2018 Πληρωμή Μερίσματος
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
21 Μαϊου 2018 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
 Κατεβάστε την Πρόσκληση Εδώ
30 Απριλίου 2018 Παραχώρηση Προμερίσματος στους Μετόχους
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
20 Απριλίου 2018 Συνεδρία Δ.Σ. για Μελέτη Πιθανότητας Καταβολής Προμερίσματος
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
19 Απριλίου 2018 Τελικοί Ελεγμένοι Λογαριασμοί στις 31/12/2017, Ορισμός Ετ. Γενικής Συνέλευσης & Πρόταση Πληρωμής Μερίσματος
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
 Κατεβάστε τα Αποτελέσματα Εδώ
5 Απριλίου 2018 Διασπορά Εταιρείας στις 31/03/2018
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
 Κατεβάστε τα Αποτελέσματα Εδώ
7 Μαρτίου 2018 Συνεδρία Δ.Σ. για Έγκριση Αποτελεσμάτων 2017, Ορισμό Ετ.Γ.Σ. και Μελέτη Ενδεχόμενου Παραχώρησης Μερίσματος
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
31 Ιανουαρίου 2018 Απόκτηση από Μέτοχο Συμμετοχής Άνω του 5%
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
12 Ιανουαρίου 2018 Διασπορά Εταιρείας στις 31/12/2017
 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Εδώ
 Κατεβάστε τα Αποτελέσματα Εδώ
Πολυφήμου 10, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 26073, 1666
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνήστε τώρα
+(357) 22 516555
Ακολουθήστε Μας :