Γλώσσες:

Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή της εταιρείας είναι απλή και επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στους διευθυντές και τα στελέχη για να λαμβάνουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Πολλές σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, με τη συμμετοχή  ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα. Λόγω της ταχείας αλλαγής του περιβάλλοντος, οι διευθυντές της εταιρείας και τα στελέχη μας ενθαρρύνονται να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό κάθετων και οριζόντιων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων εργασίας.

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 160 άτομα και διαθέτει ψαραγορές και σταθμούς εξυπηρέτησης  πελατών σε όλο το νησί.

                                    Πυραμίδα Ιεραρχίας

Πολυφήμου 10, Βιομ. Περιοχή Στροβόλου
Τ.Θ 26073, 1666
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνήστε τώρα
+(357) 22 516555
Ακολουθήστε Μας :