Ψαραγορές Blue Island

Δραστηριότητες

Ψαραγορές Blue Island

Η παρουσία της εταιρείας στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου είναι αρκετά σημαντική , με αρκετές ψαραγορές στην Κυπριακή αγορά.

Η παρουσία της εταιρείας στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου είναι αρκετά σημαντική , με αρκετές ψαραγορές στην Κυπριακή αγορά. Η εταιρεία έχει 7 δικές της ψαραγορές σε όλη την Κύπρο και διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα σημαντικό αριθμό καταστημάτων σε αλυσίδες υπεραγορών. Έχει επίσης, συμφωνίες προμήθειας σε υπεραγορές και άλλες ψαραγορές σε όλο το νησί. Η παρουσία της αυτή διασφαλίζει την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ψαριών στην Κύπρο.

Εκτός από το μοντέρνο σχεδιασμό των καταστημάτων, οι ψαραγορές της Blue Island Plc διασφαλίζουν τόσο την υγιεινή διατήρηση και την προβολή των προϊόντων, όσο και την εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών. 

In addition to the modern design of the shops, Blue Island Plc fish markets ensure both the hygienic preservation and display of products as well as the easy and quick service of the customers.

Φωτογραφίες Ψαραγορών

Τοποθεσίες Ψαραγορών

Λευκωσία

Λεμεσός

Παραλίμνι

Πάφος

elGreek