Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες

Δραστηριότητες

Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες

Η Μονάδα Επεξεργασίας/Συσκευασίας και οι Αποθήκες Ψαριών βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου. Οι εγκαταστάσεις χειρίζονται σήμερα περίπου 3000 τόνους ψαριών ετησίως.
 
Όλες οι κατηγορίες ψαριών (βλέπε σχετική ενότητα) από την Κύπρο και το εξωτερικό καταλήγουν στη μονάδα συσκευασίας. Μετά την επιλογή και τη συσκευασία και στην περίπτωση ορισμένων ειδών ψαριών, το φιλετάρισμα, τα ψάρια αποστέλλονται σε πελάτες στην Κύπρο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.

Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF07.


Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας είναι εγκεκριμένες και εφαρμόζουν τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων για τα ακόλουθα:

  1. Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Προϊόντων για:
    • Παρασκευή/Συσκευασία Νωπών Αλιευμάτων (Ψάρια Θαλασσοκαλλιέργειας καθώς και Ανοιχτής Θάλασσας).
    • Μεταποίηση Αλιευμάτων.
  2. Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων.
  3. Ψυκτικοί Θάλαμοι.

Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες έχει επίσης τις ακόλουθες Πιστοποιήσεις:

ISO22000:2005 - Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.

ISO9001:2008 - Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

OHSAS18001:2007 Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Πιστοποιήσεις

ISO22000:

Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.
ISO9001:

Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.
OHSAS18001:

Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Φωτογραφίες Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου

elGreek