Ιχθυογεννητικός Σταθμός – Blue Fisheries Ltd

Δραστηριότητες

Ιχθυογεννητικός Σταθμός – Blue Fisheries Ltd

Οι εργασίες του ιχθυογεννητικού σταθμού διεξάγονται από την Blue Fisheries Ltd, θυγατρική εταιρεία της Blue Island Plc.

Ο Ιχθυογεννητικός σταθμός βρίσκεται στην περιοχή Ακρωτηρίου στη Λεμεσό (34º38 ́ 14.20º N, 32º 54 ́42.85º E). Η δυνητική παραγωγική δυναμικότητα του σταθμού ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ιχθύδια που ζυγίζουν 1-3 γρ., τα οποία παραδίδονται στο ιχθυοτροφείο της Blue Island και σε άλλα ιχθυοτροφεία, για εκτροφή έως ότου φτάσουν σε εμπορεύσιμο βάρος, πάνω από 300 γρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιχθυογεννητικός σταθμός είναι ένας από τους πρώτους που δημιουργήθηκαν στη Μεσόγειο για την παραγωγή μεσογειακών ψαριών, κυρίως λαβράκι και τσιπούρας.

Τα ιχθύδια (γόνοι) αναπτύσσονται σε ένα απόλυτα υγιές και φυσικό περιβάλλον. Δεν χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες ορμόνες ή αντιβιοτικά.

Το 50% περίπου της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε πελάτες στο εξωτερικό. Η εξαγωγή σήμερα γίνεται με ρυμουλκούμενa oχήματα που διαθέτουν δεξαμενές νερού. Κάθε αποστολή και ανάλογα με το βάρος των ιχθυδίων, μπορεί να μεταφέρει από 250.000 μέχρι 500.000 μικρά ψάρια, 1-3 γρ.

Ιχθυογεννητικός Σταθμός – Blue Fisheries Ltd

elGreek