Ιχθυοτροφείο Ανοιχτής Θάλασσας

Δραστηριότητες

Ιχθυοτροφείο Ανοιχτής Θάλασσας

Το ιχθυοτροφείο της εταιρείας βρίσκεται στο Ακρωτήριο Δόλος στην Ακτή του Κυβερνήτη (34° 41' 742 Β / 33° 16' 253Α, 34° 41' 745 Β / 33° 16' 010 Α, 34° 41' 939 Β / 33° 16' 299 Α, 34° 41' 944 Β/33° 16' 041 Α), 1 χλμ από την πιο κοντινή παραλία, σε βάθος 30-60 μ.

Το ιχθυοτροφείο έχει άδεια για παραγωγή 1500 τόνων ψαριών ετησίως. Δεδομένου ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να αυξάνει την παραγωγικότητα της και τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας τόσο για το προσωπικό της όσο και για τον ιχθυοπληθυσμό, επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού και επιλέγει πάντα εξοπλισμό υψηλής ποιότητας.

Το ιχθυοτροφείο υποστηρίζεται από σύγχρονα σκάφη που αγκυροβολούν στο λιμάνι Αρχιρόδον, όπου η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού και παράκτιες χερσαίες εγκαταστάσεις στην Τόχνη, κοντά στο Ζύγι.

Μετά την παράδοση από τον ιχθυογεννητικό σταθμό, τα ιχθύδια (βάρους 2-3 γρ) μεγαλώνουν βαθιά μέσα στη θάλασσα στο φυσικό τους περιβάλλον, ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθαρά νερά και ισχυρά νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά ρεύματα σχεδόν όλο το χρόνο. Αυτό συμβάλει στο να υπάρχουν πάντοτε καθαρά οξυγονωμένα νερά και σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές διαχείρισης που ακολουθούνται έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υγιών ψαριών στο ιχθυοτροφείο, τα οποία δεν χρειάζονται εμβόλια, αντιβιοτικά, ορμόνες ή οποιαδήποτε άλλα φάρμακα.

Τα ψάρια που παράγονται από την Blue Island Plc, εκτός από την καλή φυσική τους εμφάνιση έχουν μια υπέροχη γεύση που οφείλεται στον καλό μεταβολισμό που έχουν ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων παραγόντων καθώς και των ιχθυοτροφών που χρησιμοποιούνται. Ξηρά τροφή σε μικρούς σβώλους που αποτελείται από φυσικά συστατικά, ιχθυάλευρα και δημητριακά, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μέταλλα. Οι τροφές που χρησιμοποιούνται είναι 100% απαλλαγμένες από προϊόντα ή υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης.

Τα ψάρια μεγαλώνουν κάτω από στενή παρακολούθηση σε θαλάσσιες συνθήκες, σε χαμηλής πυκνότητας ιχθυοφόρτιση σε ιχθυοκλωβούς (χονδρά δίκτυα στηριγμένα σε πλωτήρες) και όταν γίνεται η εξαλίευση τοποθετούνται σε παγωμένο νερό για ακαριαίο θάνατο και για διατήρηση της φρεσκάδας τους. Στη συνέχεια μεταφέρονται στο συσκευαστήριο, όπου συσκευάζονται και φτάνουν στους καταναλωτές, πάντα φρέσκα, θρεπτικά και υγιεινά.

Ιχθυοτροφείο Ανοιχτής Θάλασσας - Φωτογραφίες

Δυναμικότητα

Το ιχθυοτροφείο έχει άδεια για παραγωγή 1500 τόνων ψαριών ετησίως. Δεδομένου ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να αυξάνει την παραγωγικότητα της και τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας τόσο για το προσωπικό της όσο και για τον ιχθυοπληθυσμό, επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού και επιλέγει πάντα εξοπλισμό υψηλής ποιότητας.

Πλεονεκτήματα της Θαλασσοκαλλιέργειας της Blue Island

 • Μεσογειακά είδη εξαιρετικής ποιότητας::
  • Φρέσκια Τσιπούρα (Sparus Aurata)
  • Φρέσκο Λαβράκι(Dicentrarchus Labrax)
  • Φρέσκος Κρανιός (Argyrosomus Regius) 
 • Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εξαγωγές: 
  • Εξαγωγές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά και τη Μέση Ανατολή. 
 • Φυσικά υγιή ψάρια::
  • Μεγαλώνουν χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης εμβολίων, αντιβιοτικών ή ορμονών.
 • Τρέφονται με υψηλής ποιότητας τυποποιημένη ξηρά τροφή:
  • Η τροφή αποτελείται από φυσικά συστατικά, ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και δημητριακά. Είναι εντελώς απαλλαγμένη από προϊόντα ή υποπροϊόντα χερσαίας ζωικής προέλευσης και γενετικά μεταλλαγμένων φυτών. 
 • Φυσική εμφάνιση και γεύση:
  • Εξαιρετική γεύση και υψηλή διατροφική αξία λόγω καλύτερου μεταβολισμού, που εξασφαλίζεται από τα καθαρά νερά, την ψηλή οξυγόνωση του νερού λόγω των έντονων υπόγειων νοτιανατολικών και νοτιοδυτικών ρευμάτων που υπάρχουν σχεδόν όλο το χρόνο στην περιοχή του ιχθυοτροφείου καθώς και τη σωστή διαχείριση και διατροφή των ψαριών. Σ’ αυτό συμβάλει επίσης η χαμηλή πυκνότητα του ιχθυοπληθυσμού στους κλωβούς. 
 • Πάντα φρέσκα. Η εξαλίευση των ψαριών γίνεται μετά από τις παραγγελίες των πελατών μας.
  • Σε όλα τα στάδια τα ψάρια διατηρούνται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία από την εξαλίευση έως τη διανομή, κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής. Για εξασφάλιση επίσης της φρεσκάδας εφαρμόζεται η ακαριαία θερμική θανάτωση με πάγο και νερό. 
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα της παραγωγικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας:
  • Από το στάδιο του γόνου μέχρι το τελικό προϊόν υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα, έτσι ώστε να ελέγχεται η ποιότητα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 • Υγιή και δυνατά ιχθυδία (ψάρια 2-3γρ ):
  • Για να μεγαλώσουν στο ιχθυοτροφείο επιλέγονται υγιή και δυνατά ιχθύδια που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του ιχθυογεννητικού της σταθμού.  
 • Μεγαλώνουν στο ιχθυοτροφείο της Blue Island στην ανοιχτή θάλασσα::
  • Το ιχθυοτροφείο βρίσκεται στην περιοχή Aκρωτήριο Δόλος (34° 41' 742 Β / 33° 16' 253Α, 34° 41' 745 Β / 33° 16' 010 Α, 34° 41' 939 Β / 33° 16' 299 Α, 34° 41' 944 Β/33° 16' 041 Α) σε βάθος 30-60 μέτρα, με καθαρά οξυγονωμένα νερά και ισχυρά ρεύματα όλο το χρόνο. 
 • Επαγγελματικότητα::
Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας της εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμμόρφωσης με κωδικό CYF07. 

Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας είναι εγκεκριμένες και εφαρμόζουν τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων για τα ακόλουθα:
 
 1. Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Προϊόντων για:
  • Παρασκευή/Συσκευασία Νωπών Αλιευμάτων (Ψάρια Θαλασσοκαλλιέργειας καθώς και Ανοιχτής Θάλασσας).
  • Μεταποίηση Αλιευμάτων. 
 2. Κέντρο Αποστολής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων. 
 3. Ψυκτικοί Θάλαμοι.
Η Μονάδα Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθήκες έχει επίσης τις ακόλουθες Πιστοποιήσεις:
 
ISO22000:2005 - Παραγωγή με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους παραγωγής.

ISO9001:2008 - Μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μέσω της παροχής προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και ποιότητα.

OHSAS18001:2007 Διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και προτύπων.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας που βεβαιώνει ότι κατά τη διαδικασία της εκτροφής των ψαριών δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά.
 

Προνομιούχα Τοποθεσία

Το ιχθυοτροφείο της εταιρείας βρίσκεται στο Ακρωτήριο Δόλος στην Ακτή του Κυβερνήτη (34° 41' 742 Β / 33° 16' 253Α, 34° 41' 745 Β / 33° 16' 010 Α, 34° 41' 939 Β / 33° 16' 299 Α, 34° 41' 944 Β/33° 16' 041 Α), 1 χλμ από την πιο κοντινή παραλία, σε βάθος 30-60 μ.

Μετά την παράδοση από τον ιχθυογεννητικό σταθμό, τα ιχθύδια (βάρους 2-3 γρ) μεγαλώνουν βαθιά μέσα στη θάλασσα στο φυσικό τους περιβάλλον, ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθαρά νερά και ισχυρά νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά ρεύματα σχεδόν όλο το χρόνο. Αυτό συμβάλει στο να υπάρχουν πάντοτε καθαρά οξυγονωμένα νερά και σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές διαχείρισης που ακολουθούνται έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υγιών ψαριών στο ιχθυοτροφείο, τα οποία δεν χρειάζονται εμβόλια, αντιβιοτικά, ορμόνες ή οποιαδήποτε άλλα φάρμακα.    

Χρησιμοποίηση Υψηλής Ποιότητας Τροφής για τα Ψάρια

Τα ψάρια που παράγονται από την Blue Island Plc, έχουν υπέροχη γεύση, πράγμα που οφείλεται στον καλό μεταβολισμό που έχουν ως αποτέλεσμα του καθαρού φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των τροφών που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή τους. 
 
Ξηρά τροφή σε μικρούς σβώλους που αποτελείται από φυσικά συστατικά, ιχθυάλευρα και δημητριακά εμπλουτισμένα με βιταμίνες και μέταλλα. 
 
Η σύσταση της τροφής των ψαριών δεν περιέχει οποιαδήποτε προϊόντα από ζώα της ξηράς, ή συστατικά από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO), αντιβιοτικά και ορμόνες. 

Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Παραγωγής

Τα ψάρια μεγαλώνουν κάτω από στενή παρακολούθηση σε συνθήκες θάλασσας, σε χαμηλής πυκνότητας ιχθυοφόρτιση σε ιχθυοκλωβούς (πλωτήρες με δίχτυα) και όταν γίνεται η εξαλίευσή τους τοποθετούνται σε νερό με πάγο για ακαριαίο θάνατο. Στη συνέχεια μεταφέρονται στο συσκευαστήριο όπου συσκευάζονται και φτάνουν στους καταναλωτές, πάντα φρέσκα, θρεπτικά, υγιεινά και ασφαλή για κατανάλωση.

Σκάφη και Παράκτιος Ελλιμενισμός

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από σύγχρονα σκάφη και μια θαλάσσια πλατφόρμα.
 
Αυτά τα σκάφη είναι εξειδικευμένα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, όπως τα πλοία- γερανοί που χρησιμοποιούνται στην αλιεία, πλοία για τη μεταφορά των ψαριών και των τροφών και σκάφη νυκτερινής βάρδιας και επιτήρησης. Η πλατφόρμα διαστάσεων 10μX20μ χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος αποθήκευσης των τροφών στη θάλασσα.
 
Τα σκάφη του ιχθυοτροφείου αγκυροβολούν στο λιμάνι Αρχιρόδον, όπου η εταιρεία έχει τις δικές της παράκτιες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού. 

Χερσαίες εγκαταστάσεις

Σε μια έκταση γης 15.599 τ.μ., η Blue Island Plc έχει χτίσει τις χερσαίες εγκαταστάσεις της στην Τόχνη, περιοχή Ζυγίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα ως αποθήκες και εργαστήρια που παρέχουν μηχανική υποστήριξη στα σκάφη, τον καταδυτικό εξοπλισμό, την επισκευή των δικτύων και ως τόποι διαμονής του προσωπικού.
 
Ο σχεδιασμός του κεντρικού κτιρίου είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης ως τόπος συσκευασίας, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψαριών. 
 
Η εταιρεία θέλει να έχει υπαλλακτική υποδομή για εγκαταστάσεις συσκευασίας και αποθήκευσης ψαριών σε αυτήν την τοποθεσία, εκτός από τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε έκτακτη ανάγκη και σε περίπτωση που προκύψουν νέες εμπορικές ευκαιρίες.

elGreek