Οι Συνεργάτες μας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Οι Συνεργάτες μας

Τράπεζες:

-Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
- Ελληνική Τράπεζα Λτδ
- Alpha Bank Λtd
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
- AstroBank Ltd
- RCB Bank Ltd

Νομικοί Σύμβουλοι:

Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Θεοφάνους Θεοδότου 18
Μέγαρο Ζήνα , 1ος Όροφος
1065 Λευκωσία, Κύπρος

Ελεγκτές:

KPMG Ltd

Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία, Κύπρος

elGreek