Όραμα και Αποστολή μας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Όραμα και Αποστολή μας

Όραμά μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας όσον αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα που θα ικανοποιούν απόλυτα τους πελάτες μας σε θέματα ποιότητας, ανταγωνιστικών τιμών και αξιοπιστίας των υπηρεσιών μας, προς όφελος των μετόχων μας, των ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας μας, διατηρώντας το καλό όνομα και τη φήμη της, και κερδίζοντας την αναγνώριση των πελατών μας ως ενός από τους καλύτερους και αξιόπιστους προμηθευτές.  

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας πάντοτε επιδεικνύεται σεβασμός προς τους μετόχους, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το περιβάλλον.

elGreek