Οι Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας

Δραστηριότητες

Οι Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας:

• Παραγωγή ιχθυδίων από τη θυγατρική Blue Fisheries Ltd στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

• Παραγωγή μεσογειακών ψαριών στο ιχθυοτροφείο της εταιρείας στην Ακτή του Κυβερνήτη.

• Χονδρική πώληση στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθηκών ψαριών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.

• Λιανικές πωλήσεις από τα δικά της καταστήματα και καταστήματα σε αλυσίδες υπεραγορών σε ολόκληρο το νησί.

elGreek