Βασικός Πυρήνας Δραστηριοτήτων της Blue Island

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

​Βασικός Πυρήνας Δραστηριοτήτων της Blue Island

Ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η εκτροφή των μεσογειακών ειδών λαβράκι και τσιπούρας και η εμπορία νωπών ψαριών από την αλιεία ανοικτής θάλασσας.
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 (με την επωνυμία Blue Island Fish Farming Ltd) ως μονάδα θαλασσοκαλλιέργειας. Σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία ήταν η μετατροπή της το 1999 σε δημόσια εταιρεία και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρείας τόσο στον τομέα της θαλασσοκαλλιέργειας όσο και στον τομέα της εμπορίας φρέσκων ψαριών.
 
Σήμερα η εταιρεία ξεχωρίζει στην Κυπριακή αγορά στους τομείς της θαλασσοκαλλιέργειας και της εμπορίας ψαριών, χάρις στη σύγχρονη οργανωτική δομή και την υποδομή της. Τόσο η δομή όσο και η υποδομή της εταιρείας αναπτύσσονται συνεχώς με στόχο να προσφέρουν αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

 • Παραγωγή ιχθυδίων μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Blue Fisheries Ltd στην περιοχή Ακρωτηρίου.
 • Η ιχθυοκαλλιέργεια μέσω του ιχθυοτροφείου της στην περιοχή Ακτή του Κυβερνήτη.
 • Χονδρεμπόριο στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας / Συσκευασίας / Αποθηκών ψαριών στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.
 • Λιανική πώληση μέσω των ψαραγορών της και των καταστημάτων στις αλυσίδες υπεραγορών .

Οι βασικοί τομείς εμπορίας της εταιρείας Blue Island είναι:

 • Λιανικές Πωλήσεις:
  • Πωλήσεις μέσω του δικτύου των ψαραγαγορών της και των καταστημάτων σε αλυσίδες υπεραγορών σε όλο το νησί.
 • Χονδρικές Πωλήσεις:
  • Προμήθεια προϊόντων μας σε άλλες ψαραγορές και εστιατόρια θαλασσινών σε όλη την Κύπρο.
  • Προμήθεια ψαριών σε ξενοδοχεία και εστιατόρια σε όλο το νησί.
 • Εξαγωγές:
  • Εξαγωγές ψαριών από το ιχθυοτροφείο, κυρίως Λαβράκι και Τσιπούρα και άλλων μεσογειακών ψαριών όπως ο Τόνος, ο Ξιφίας κλπ που αλιεύονται από κυπριακά αλιευτικά, σε χώρες της Ευρώπης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.
 • Πώληση Ιχθυδίων , μέσω της θυγατρικής της Blue Fisheries Ltd, σε ιχθυοτροφεία στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 160 άτομα και διαθέτει ψαραγορές και σταθμούς εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Κύπρο.

Photos

elGreek