Διοικητικοί Σύμβουλοι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Το οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1956. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Λαπήθου, σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του Mediterranean Institute of Management (P.G.M. DipM.) και του Chartered Institute of Marketing UK (DipM. CIM).

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της δημόσιας εταιρείας Blue Island Plc που δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ψαριών. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία από το 1993.

Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων στους τομείς Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της εταιρείας ΚΕΔΕ (Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) Λίμιτεδ, της οποίας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία από το 1992.

Διετέλεσε Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικός Διευθυντής διαφόρων εταιρειών, μεταξύ άλλων:

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και διαφόρων θυγατρικών της εταιρειών τον Αύγουστο του 2003 μέχρι τον Ιούλιο του 2009.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από το Δεκέμβριο του 1993 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999.

Εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Στρωμάτων Γέβορεστ Λτδ από το 1980 μέχρι το 1992.

Γεννήθηκε το 1961 στη Λευκωσία.

Ανήκει στην τρίτη γενιά μιας οικογένειας που ασχολήθηκε με την εμπορία φρέσκων ψαριών. Για σχεδόν 20 χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της οικογενειακής επιχείρησης "Ψαραγορά Ζαλούμης Λτδ», η οποία ασχολείτο με τη λιανική πώληση στη Λευκωσία και την προμήθεια φρέσκων ψαριών σε χώρους εστίασης σε όλη την Κύπρο.

Όραμα του Γιώργου Ζαλούμη ήταν πάντα ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και η εφαρμογή των αυστηρότερων προδιαγραφών υγιεινής σε όλα τα στάδια της εμπορίας φρέσκων ψαριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ψαραγορά Ζαλούμης Λτδ συνεργάστηκε με την Blue Island Plc. Η εξαγορά της από την Blue Island Plc πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 1999.

Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc. Είναι επίσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Fisheries Ltd που δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου για τις ανάγκες του Ιχθυοτροφείου της Blue Island Plc και των πελατών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, με καταγωγή από τη Λάπηθο Κερύνειας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Cyprus Institute of Marketing στον τομέα της Εταιρικής Διαχείρισης και Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin στον τομέα του Μάρκετινγκ και Καινοτομίας. Το 2011 αναγνωρίστηκε ως Eγκεκριμένος Διευθυντής από το Institute of Certified Professional Managers (CM) και το 2013 έγινε Certified Marketer από το Chartered Institute of Marketing (MCIM).

Το Μάρτιο του 2004 προσλήφθηκε στην Blue Island Plc και εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Σήμερα είναι ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, μέλος του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της εταιρείας Blue Fisheries Ltd.

Από το 2002 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Λτδ, που έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Μάνατζμεντ και του Μάρκετινγκ.

Διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και σήμερα είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Εργάστηκε για 2 χρόνια ως διευθυντής της εταιρείας Estiotechniki Ltd, εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαπήθου και Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι το Νοέμβριο του 2011.

Γεννήθηκε το 1971, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Keele Αγγλίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc Electronic Engineering and Computer Science). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων (Masters of Business Administration - Μ.Β.Α) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Εργάστηκε για 4 χρόνια στην IBM Κύπρου ως Τεχνικός Σύμβουλος προγραμμάτων πληροφορικής και 1 χρόνο στην Gateway International ως Τεχνικός Σύμβουλος πωλήσεων λύσεων πληροφορικής.

Στην Blue Island Plc εργάζεται από το 2000 όπου εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Σήμερα είναι υπεύθυνος Διευθυντής σε θέματα παραγωγής στην Blue Island Plc, καθώς και Γενικός Διευθυντής στην θυγατρική Blue Fisheries Ltd, η οποία ασχολείται με την ιχθυογένεση. Είναι τέλος, Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Island Plc από το 2006, όπως επίσης Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής Blue Fisheries Ltd από το 2001. Είναι επίσης μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc.

Από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985.

Αποφοίτησε από το University of East Anglia με Πτυχίο στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ από το Aston University.

Από το 2010 εργάζεται στην Blue Island Plc ξεκινώντας από το Τμήμα Εξαγωγών και HO.RE.CA.

Σήμερα είναι ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας.

Ανήκει στη τέταρτη γενιά οικογένειας που ασχολήθηκε με την εμπορία και παραγωγή φρέσκων ψαριών.

Είναι μέλος του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1983, με καταγωγή τη Λάπηθο Κερύνειας.

Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) με ειδίκευση στο Marketing.

Από το 2007 εργάζεται στην Blue Island Plc ξεκινώντας από το Τμήμα Λιανικών Πωλήσεων.

Από το 2007 εργάζεται στην Blue Island Plc ξεκινώντας από το Τμήμα Λιανικών Πωλήσεων. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος Λιανικών Πωλήσεων αλλά και τη Διεύθυνση του Marketing.

Σήμερα είναι η Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Από το 2012 μέχρι και το 2016 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαπήθου καθώς και Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας του Δήμου.

Επίσης διετέλεσε εκπρόσωπος του Δήμου στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Εκεί ήταν μέλος της Επιτροπής Ισότητας της Ένωσης και διορίστηκε εκπρόσωπος στο Policy Committee του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR).

Είναι μέλος του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc.

Γεννήθηκε το 1969. Είναι κάτοχος πτυχίου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της λογιστικής, του λογιστικού ελέγχου και του χρηματοπιστωτικού τομέα, το 2004 ίδρυσε την εταιρεία ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ ΕΠΕ, της οποίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Υπηρέτησε ως μέλος διαφόρων επιτροπών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc και άλλων ιδιωτικών εταιρειών.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1994.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Reading Αγγλίας, με Πτυχίο LLB Law και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc Management του ιδίου Πανεπιστημίου.

Από το 2016 εργάζεται σαν Νομικός, ενώ εργάσθηκε και σαν Επενδυτικός Αναλυτής.

Τον Ιούλιο του 2020 διορίσθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc.

elGreek