Διοικητικοί Σύμβουλοι

Διοικητικοί Σύμβουλοι

Το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους :

Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1956. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Λαπήθου, σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του Mediterranean Institute of Management (P.G.M. DipM.) και του Chartered Institute of Marketing UK (DipM. CIM).

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της δημόσιας εταιρείας Blue Island Plc που δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία ψαριών. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία από το 1993.

Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων στους τομείς Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της εταιρείας ΚΕΔΕ (Κίνηση Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων) Λίμιτεδ, της οποίας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία από το 1992.

Διετέλεσε Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικός Διευθυντής διαφόρων εταιρειών, μεταξύ άλλων:

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και διαφόρων θυγατρικών της εταιρειών τον Αύγουστο του 2003 μέχρι τον Ιούλιο του 2009.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από το Δεκέμβριο του 1993 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999.

Εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Στρωμάτων Γέβορεστ Λτδ από το 1980 μέχρι το 1992.

Γεννήθηκε το 1961 στη Λευκωσία. Ανήκει στην τρίτη γενιά μιας οικογένειας που ασχολήθηκε με την εμπορία φρέσκων ψαριών. Για σχεδόν 20 χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της οικογενειακής επιχείρησης "Ψαραγορά Ζαλούμης Λτδ», η οποία ασχολείτο με τη λιανική πώληση στη Λευκωσία και την προμήθεια φρέσκων ψαριών σε χώρους εστίασης σε όλη την Κύπρο.

Όραμα του Γιώργου Ζαλούμη ήταν πάντα ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και η εφαρμογή των αυστηρότερων προδιαγραφών υγιεινής σε όλα τα στάδια της εμπορίας ψαριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ψαραγορά Ζαλούμης Λτδ συνεργάστηκε με την Blue Island Plc. Η εξαγορά της από την Blue Island Plc πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 1999.

Σήμερα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Blue Island Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Fisheries Ltd.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, με καταγωγή από τη Λάπηθο Κερύνειας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Cyprus Institute of Marketing στον τομέα της Εταιρικής Διαχείρισης και Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin στον τομέα του Μάρκετινγκ και Καινοτομίας. Το 2011 αναγνωρίστηκε ως Eγκεκριμένος Διευθυντής από το Institute of Certified Professional Managers (CM) και το 2013 έγινε Certified Marketer από το Chartered Institute of Marketing (MCIM).

Το Μάρτιο του 2004 προσλήφθηκε στην Blue Island Plc και εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της εταιρείας Blue Fisheries Ltd. Από το 2002 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Λτδ, που έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Μάνατζμεντ και του Μάρκετινγκ.

Τον Ιανουάριο του 2014 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου.
Εργάστηκε για 2 χρόνια ως διευθυντής της εταιρείας Estiotechniki Ltd, εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών.
Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαπήθου και Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας του Δήμου Λαπήθου από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι το Νοέμβριο του 2011.

Γεννήθηκε το 1971, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Keele Αγγλίας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (BSc Electronic Engineering and Computer Science). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων (Masters of Business Administration - Μ.Β.Α) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Εργάστηκε για 4 χρόνια στην IBM Κύπρου ως Τεχνικός Σύμβουλος προγραμμάτων πληροφορικής και 1 χρόνο στην Gateway International ως Τεχνικός Σύμβουλος πωλήσεων λύσεων πληροφορικής.

Στην Blue Island Plc εργάζεται από το 2000 όπου εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Σήμερα είναι υπεύθυνος Διευθυντής σε θέματα παραγωγής στην Blue Island Plc, καθώς και Γενικός Διευθυντής στην θυγατρική Blue Fisheries Ltd, η οποία ασχολείται με την ιχθυογένεση. Είναι τέλος, Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Blue Island Plc από το 2006, όπως επίσης Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής Blue Fisheries Ltd από το 2001.

Τον Φεβρουάριο του 2014 διορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών Μέλος στο Δ.Σ. του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας (Επίτροπος), θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού .Υπηρέτησε, επίσης, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού.
Είναι σύμβουλος σε αριθμό ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LSE) στη Νομική (LLB) και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση.
Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού στην τουριστική βιομηχανία. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc και Πρόεδρος της Regalia Holdings & Investments Ltd.

Γεννήθηκε το 1969. Είναι κάτοχος πτυχίου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της λογιστικής, του λογιστικού ελέγχου και του χρηματοπιστωτικού τομέα, το 2004 ίδρυσε την εταιρεία ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ ΕΠΕ, της οποίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Υπηρέτησε ως μέλος διαφόρων επιτροπών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Blue Island Plc και άλλων ιδιωτικών εταιρειών.

elGreek
en_USEnglish elGreek