Εκτελεστικό Συμβούλιο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προεδρεύει και του συμβουλίου, τους εκτελεστικούς διευθυντές και άλλους διευθυντές της εταιρείας και συνέρχεται συχνά για να αποφασίσει σε στρατηγικά και σοβαρά θέματα τακτικής.

elGreek