Κατεψυγμένος Κρανιός

Κατηγορίες Προϊόντων

Κατεψυγμένος Κρανιός (Argyrosomus Regius)

Κατεψυγμένος Ολόκληρος Κρανιός (Argysomus Regius)

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 500 – 1,000 γρ
 • 1 – 2 κιλά
 • 2 – 3 κιλά
 • 3 – 4 κιλά
 • 4 κιλά και άνω

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκος βαθιά κατεψυγμένος σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης)
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Packing: carton boxes of 10kg 
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών

Κατεψυγμένος Ολόκληρος Κρανιός (Argysomus Regius) χωρίς εντόσθια

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 500 – 1,000 γρ
 • 1 – 2 κιλά
 • 2 – 3 κιλά

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκος βαθιά κατεψυγμένος σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης)
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Packing: carton boxes of 10kg 
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών

Κατεψυγμένος Ολόκληρος Κρανιός (Argysomus Regius) χωρίς εντόσθια και λέπια

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 500 – 1,000 γρ
 • 1 – 2 κιλά
 • 2 – 3 κιλά

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκος βαθιά κατεψυγμένος σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης)
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Packing: carton boxes of 10kg 
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών
elGreek