Κατεψυγμένη Τσιπούρα

Κατηγορίες Προϊόντων

Κατεψυγμένη Τσιπούρα (Sparus Aurata)

Κατεψυγμένη Ολόκληρη Τσιπούρα (Sparus Aurata)

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 200 – 300 gr
 • 300 – 400 gr
 • 400 – 600 gr
 • 600 – 800 gr

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκο βαθιά κατεψυγμένο σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης))
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών

Κατεψυγμένη Ολόκληρη Τσιπούρα (Sparus Aurata) χωρίς εντόσθια

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 200 – 300 gr
 • 300 – 400 gr
 • 400 – 600 gr
 • 600 – 800 gr

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκο βαθιά κατεψυγμένο σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης))
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών

Κατεψυγμένη Ολόκληρη Τσιπούρα (Sparus Aurata) χωρίς εντόσθια και λέπια

Βάρος ανά Ψάρι:

 • 200 – 300 gr
 • 300 – 400 gr
 • 400 – 600 gr
 • 600 – 800 gr

Προδιαγραφές Προϊόντων:

 • Φρέσκο βαθιά κατεψυγμένο σε θερμοκρασία - 40 ° C (επεξεργασία σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή της εξαλίευσης))
 • Ταχεία Κατάψυξη IQF (Individually Quick Frozen)
 • Επίπαγος 12-14%
 • Χρόνος αποθηκεύσεως : 18 μήνες
 • Χωρίς προσθήκη συντηρητικών και προσθέτων
 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας με Εθνικό και Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αναγνώρισης CYF 07

Προδιαγραφές Συσκευασίας:

 • Χαρτοκιβώτια 10 κιλών
elGreek