Καριέρα

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Τριμίκλινη

For over 30 years, Blue Island Plc has been dedicated to providing impeccable service to our customers. This commitment has been a driving force behind our continuous search for reliable partners who share our values of learning and development through their work. With modern stores spanning across Cyprus, we are proud to have been recognized

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Τριμίκλινη Read More »

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λεμεσός

For over 30 years, Blue Island Plc has been dedicated to providing impeccable service to our customers. This commitment has been a driving force behind our continuous search for reliable partners who share our values of learning and development through their work. With modern stores spanning across Cyprus, we are proud to have been recognized

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λεμεσός Read More »

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λάρνακα

For over 30 years, Blue Island Plc has been dedicated to providing impeccable service to our customers. This commitment has been a driving force behind our continuous search for reliable partners who share our values of learning and development through their work. With modern stores spanning across Cyprus, we are proud to have been recognized

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λάρνακα Read More »

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λευκωσία

For over 30 years, Blue Island Plc has been dedicated to providing impeccable service to our customers. This commitment has been a driving force behind our continuous search for reliable partners who share our values of learning and development through their work. With modern stores spanning across Cyprus, we are proud to have been recognized

Υπάλληλος Ψαραγοράς - Λευκωσία Read More »

elGreek